پایگاه خبری روز داغ البرز (ردا) تنها پایگاه خبری تخصصی حقوقی استان البرز محسوب می شود که امتیاز آن در تاریخ 1399/12/25 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار ما قرار گرفت. 
این رسانه در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و با هدف تحقق آرمان های نظام و انقلاب اسلامی راه اندازی شده است و با بهره گیری از سرمایه دانش حقوقی، صداقت و با شعار " عدالت خواهی" تلاش دارد به دور از انتشار مطالب کذب، همچنین با اطلاع رسانی صحیح و به هنگام در توسعه فضای رسانه ای استان و ارتقای آگاهی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با نگاهی حقوقی ایفای نقش نماید.
​​​​​​​
«روز داغ البرز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی افسانه شوشتری و سردبیری فرزانه کمندی این مسئولیت خطیر را به عهده دارد.