ارائه آموزش‌های پیشگیرانه دادگستری استان البرز به 2084 نفر در پنج ماهه ابتدایی سال جاری

به گزارش پایگاه خبری روز داغ البرز_ رضا کمندی:

فرید نجف نیا در گفتگویی اظهار داشت : اطلاع رسانی و آگاهی دادن ، قطعاً باعث ایجاد امنیتِ پایدار می شود و هر چقدر مردم از حقوق و تکالیف خود و دیگران بیشتر مطلع باشند، به همان نسبت می توان شاهد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی بود و می توان به جرأت گفت که رکن رکین پیشگیری از وقوع جرم، آموزش و ارتقاء آگاهی های عمومی است.
ایشان گفتند : با ارائه آموزش‌های پیشگیرانه به شهروندان به‌ویژه اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده و یا آسیب پذیر، تلاش می‌شود مهارت‌هایی که برای افزایش توانایی روانی و اجتماعی افراد لازم است به آن ها آموزش داده شود تا فرد بتواند به طور مؤثر با مقتضیات و کشمکش‌های زندگی روبه رو گردد و از شکل‌گیری رفتارهای آسیب‌رسان به خود و جامعه پیشگیری کند. 
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با شرح اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در حوزه آموزش های پیشگیرانه گفت: برگزاری 10 کارگاه آموزشی اصلاح و بازاجتماعی نمودن معتادان در قالب «طرح مهاجر» برای تعداد 303 نفر از معتادان بهبود یافته در کمپ‌های ترک اعتیاد استان، برگزاری 15 کارگاه آموزشی اصلاح و بازاجتماعی نمودن زندانیان جرایم درجه 6 تا 8 تعزیری با «طرح هور» برای تعداد 457 نفر از زندانیان ندامتگاه‌های استان، برگزاری 16 کارگاه آموزشی اصلاح و بازاجتماعی نمودن زندانیان «طرح هجرت» برای تعداد 452 نفر از زندانیان ندامتگاه‌های استان، برگزاری 21 کارگاه آموزشی سبکِ زندگی اسلامی ایرانی در «طرح مهر» برای 243 زوج (486 نفر) متقاضی طلاق در مراکز مشاوره پیش از طلاق استان، برگزاری 4 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای 80 نفر در مناطقِ حاشیه‌ای استان و برگزاری 11 کارگاه آموزشی سبک زندگی «طرح فرزندان آفتاب» برای تعداد 306 نفر از سربازان وظیفه، بخشی از کارگاه های آموزشی برگزار شده از ابتدای سال جاری تاکنون است.
نجف نیا با بیان این که آموزش‌های پیشگیرانه  به  2084  نفر از شهروندانِ جامعه هدف در قالب 77 کارگاه  آموزشی ارائه شده است ، از ارزیابی اثربخشی کارگاه‌های برگزار شده به صورت مستمر و تخصصی خبر داد.