ملزومات حقوقی یک مشاور املاک

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: 

اموال منقول و غیرمنقول

اموال منقول به اموالی گفته می‌شود که امکان انتقال آن‌ها وجود دارد؛ مانند خودرو. در مقابل اموال منقول، اموال غیرمنقول هستند که امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود ندارد. 

عین و منفعت

به مالی که ماهیت مستقل دارد، عین می‌گویند. اما منفعت وابسته به مال دیگری است، اگر خانه و سکونت در آن را در اجاره‌نامه در نظر بگیریم. خانه عین موجر و مالک بوده و سکونت در آن، منفعت برای مستاجر یا خود مالک، است.

عرصه و اعیان

به زمین یک ملک، عرصه گفته می‌شود. هر آنچه که روی آن ساخته شود هم اعیان نام دارد.

اجاره‌نامه

به قراردادی گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود. این قرارداد مفادی از جمله مشخصات طرفین، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین را دارد.

سرفصل مرتبط: اختلافات حقوقی املاک بیشتر در چه مواردی رخ می‌دهد؟