انجمن حمایت از زندانیان شهرستان فردیس با کمک خیران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری روزداغ البرز- رضاکمندی :

حسین ناصرخاکی با اساره به این که انجمن حمایت از زندانیان از سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرده و خدمات بسیار مناسبی نیز در راستای کمک به زندانیان و خانواده آنان انجام داده است، گفت: از 

ابتدای سال ۱۴۰۱ با پرداخت یک میلیارد و نهصدوپنجاه میلیون تومان هفتادوهفت زندانی آزاد شده اند.

او گفت: در راستای حمایت از خانواده زندانیان مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به صورت نقدی و غیر نقدی، ۳۷ مورد معرفی زندانی ها جهت کار کارگاه‌ها و کارخانجات با دریافت حقوق دو و نیم تا شش و نیم میلیون تومان، ۲۰ اشتغال خانگی برای خانواده های زندانیان با تهیه ابزار کار، ۲۱۶ پیگیری قضایی در راستای مساعدت خانواده زندانیان، ۶۱ مورد از خانواده زندانی ها در راستای اشتغال به کار در کارخانجات و کارگاه ها معرفی شدند.

دادستان شهرستان فردیس گفت: برگزاری کارگاه آموزشی برای خانواده با موضوعات فرزند پروری و آسیب های اجتماعی، چهار مورد اهدای جهیزیه، ۲۴ مورد معرفی به بانک جهت دریافت وام، پرداخت هزینه شیر خشک مددجویان به صورت ماهیانه از خدمات ارائه شده به زندانیان در شهرستان فردیس می‌باشد.