حقوق تراپی 4

 

 

 

وکالت یا کفالت ؟

وکالت که امروزه در جامعه به عنوان یکی از مشاغل پر در آمد در سایه ی شان بالای اجتماعی و قابل قبول شناخته می شود که بی تردید با آن آشنایی خواهید داشت . البته شایسته است که بگویم آنچنان هم که برخی از آن یاد می کنند هم نیست و همانند تمام موضوعات پیرامون در واقعیت و حقیقت منمایزند . به هر تقدیر برداشت آن است که گفته ایم محصلان این عرصه پس از طی نمودن 4 سال تحصیل در حدود 140 واحد غیر مرتبط که هیچ کدام به هیچ عنوان آینده شفلی آن نقشی را ایفا نمی کنند موفق شده و به دریافت مدرکی معروف به لیسانس نائل می آیند .

تا هنوز طعم شیرین و گوارای فراغت از تحصیل را نچشیده اند خود را در مقابل دروازه ای فولادین با سر ستون هائی مرتفع که دو شیرنر در حال غرش کردن هستند روبرو خواهی شد .

ناگهان خود را در مقابل سیاهه ای که تا چشم کار می کند مداومت دارد که در آن سرداران ، سربازان و جنگ جویانی ورزیده سینه های ستبر و بازوانی آهنین که سواربر اژدهاهائی چند سر که سلاح هایی گداخته و وزین را همراه دارند خواهی یافت چندی بعد که خاک و غبار فرو نشیند انعکاس پیکان هایی را که  زه کمان را تا حد آخر کشیده اند و تورا نشانه رفته اند را در تمام کنگره ها خواهی دید و در آخر در تکمیل میهمان نوازی با قیر هایی داغ انتظارت را خواهند کشید .

اوضاع زمانی به وخامت می گراید که سر بچرخانی و نگاهی به اردوی لشکر خود بیاندازید دسته ای از حقوق مدنی در 8 صف حقوق جزا اعم واحض ، تجارت ها ، فقه ، حقوق اساسی ، جرم شناسی ، ادله های اثبات ، پزشکی قانونی ، ثبت ، بیمه، حقوق قضایی ، ارتباطات و ...

دهشتناک تر از آنچه می دانی آن است که نمی دانی چنانچه از جنگ و جدال جان سالم به در ببری آن سوی دروازه چه چیزی انتظارت خواهد کشید ...

ادامه دارد ...

به قلم آقای مجتبی عادل  - خبرنگار و کارشناس حقوقی  پایگاه خبری ردا