تقدیر معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه از دادگستری استان البرز در کسب رتبه دوم فرهنگی

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز در ارزیابی‌های انجام شده رتبه دوم اقدامات فرهنگی را در بین دادگستری‌های کشور به خود اختصاص داد.

 

در ارزیابی‌های انجام شده توسط کارشناسان معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز حائز رتبه دوم در بین دادگستری‌های سراسر کشور شد.
محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در پیامی ضمن تقدیر از اجرای ویژه برنامه‌های ابلاغی امور فرهنگی این معاونت به مناسبت دهه اول فاطمیه، کسب رتبه دوم در سطح استانی توسط دادگستری کل استان البرز را تبریک گفت.

به نقل از سایت دادگستری استان البرز