در زمینه نظارت بر تبلیغات شهری به اداره ارشاد استان البرز تذکر داده شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ردا - رضا کمندی :

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت که به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ماموریت داده شده در خصوص نظارت بر تابلوهای تبلیغاتی به ویژه جلوگیری از تبلیغات تسهیل کننده جرم از قبیل لیزینگ خودرو و مشاورین املاک فاقد مجوز ورود جدی داشته باشد.

 

حسن مددی در گفت و گویی با اشاره به ماموریت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و مباحث اجتماعی گفت: در راستای ورود دادستانی مرکز استان البرز در زمینه حقوق عامه به سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کرج ماموریت داده شد ضمن حضور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به بررسی وضعیت این مجموعه بپردازد.

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز  گفت : در این بازدید که نشستی با حضور مدیرکل ارشاد استان و معاونان وی نیز برگزار شد ضمن دریافت گزارشی از اقدامات این اداره کل، به تشریح ماموریت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه حجاب و عفاف، نظارت بر اخذ مجوزهای جشنواره‌ها و کنسرت‌ها و آموزشگاه‌های هنری و موسیقی و همچنین نظارت بر تبلیغات رسانه‌ای نامزدهای انتخابات پرداخته شد.

ایشان با بیان اینکه یکی از علل تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی، وجود تبلیغات شهری و محیطی توسط سودجویان و بکلاهبرداران است به اداره کل ارشاد استان البرز تذکر داد تا در خصوص نظارت بر تابلوهای تبلیغاتی به ویژه جلوگیری از تبلیغات تسهیل کننده جرم از قبیل لیزینگ خودرو و مشاورین املاک فاقد مجوز ورود جدی داشته باشد.