هوش مصنوعی 3

 

به قلم سر دبیر پایگاه خبری ردا - سرکار خانم فرزانه کمندی :

نفتیه ، نننننفت  ... نفتیه ، نننننننفت

چینی بن زنه ، چینی بن زن اومده

لحاف دوزیه ، آره لحاف دوزییی

این نوای خاطره انگیزه که روزگاری در کوی برزن می پیچید و اما ...

حمامی ، مسگری ، آهنگری ، حلاجی ، چارواداری ، معرکه گیری ، دباغی ، نعل بندی ، شاید اینها برایمان کلمه های عجیب باشند ولی در قدیم در کشور خودمان اینان شغلهای بودند که در حال حاضر از بین رفته ودیگر نیستند . در جهان هم شغلهای بودند که در این زمان نیستند . مانند : بیدار کننده ، اپراتور تلفن (تلفنچی ) ، روشن کننده لامپ ،

زندگی بشر از زمان خلقت روز به روز در حال پیشرفت است و هر روز اختراعی ، اکتشاف جدید به دست می آید که به راحتی و آسایش زندگی انسان کمک میکند، البته هر چیز جدید که می آید هم نقاط منفی دارد ، هم نقاط مثبت ، مثالی بزنم : دیدید سیل که می آید نمی توان جلوی آن را گرفت و همه چیز را باخود میبرد و بعضی چیزها را از جای دیگر می آورد الان هم تکنولوژی و هوش مصنوعی مانند سیل باعث تغییر جزء به جزء زندگی است . با آمدن هوش مصنوعی هم شاهد تغییراتی در روزمرگی هایمان و کل جهان خواهیم بود . همانطور که در بالا گفتم شغلهای در گذشته بودند که الان از بین رفتند و جوانان یا نوجوانان اصلاً هیچ ذهنیتی از آنها ندارند و شغلهای جدید آمد . هوش مصنوعی هم با آمدنش باعث می شود شغلهای مانند : مشاغل حوزه ی فناوری ، مشاغل حوزه رسانه ، مشاغل حوزه ی حقوقی ، مشاغل حوزه ی حسابداری ، مشاغل حوزه ی مالی و ... از بین برود و شغلهای جدید مانند : مهندس یاد گیری ماشین ، کارشناس پردازش زبان طبیعی ، دانشمند داده ، قدم زن ، مشاور تناسب اندام ، کمک تکنسین هوش مصنوعی برای مراقبت های بهداشتی ، تحلیل گر شهر سایبری ، خیاط دیجیتال ، مربی سلامتی مالی ، مدیر تیم انسان و ماشین ، مدیر ارشد اعتماد و ... زاییده شود .

و سخن آخر{ حضرت علی می فرماید : فرزند زمان خویشتن باش } برای اینکه مطابق با زمان خود زندگی کنیم باید آن را بشناسیم

قسمت آخر