شعب ویژه رسیدگی به جرایم روزه خواری در استان البرز تشکیل شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به نامه دادستان کل کشور در خصوص حفظ حرمت ماه مبارک رمضان گفت: بر این اساس هرگونه تظاهر به روزه خواری در ملاءعام وصف مجرمانه داشته و با عوامل ارتکاب آن تحت عنوان اقدام به جرم مشهود، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
حسن مددی افزود: شعب ویژه رسیدگی به این جرایم در کلیه حوزه های قضایی تشکیل شده است و گزارش های دریافتی از ضابطین و آمرین به معروف به سرعت رسیدگی شده و با هر نوع حرمت شکنی در این ایام برخورد قانونی و قاطع انجام می شود.