«پویش به عشق حسین(ع) می بخشم»

به گزارش پایگاه خبری روز داغ البرز_ فرزانه کمندی:

رئیس کل دادگستری کل استان البرز با بیان رهایی یک محکوم به قصاص در «پویش به عشق حسین (ع) می بخشم» گفت: در این اقدام که به همت و تلاش مجدانه اعضاء شعبه ویژه مستقر در ندامتگاه مرکزی کرج انجام شد اولیای دم در یک پرونده قتل با صرفنظر از حق قصاص، رضایت خود را اعلام کردند.
حسین فاضلی هریکندی افزود: این پرونده قتل مربوط به سال 1391 بود و متهم به مباشرت در قتل از همان سال بازداشت و در زندان به سر می برد.
وی با اشاره به پیگیری پرونده های قتل در ایام ماه محرم در پویش" به عشق حسین(ع) می بخشم" متذکر شد: با توجه به تشکیل شعبه ویژه صلح و سازش در شورای حل اختلاف، در شعبه 74 مستقر در ندامتگاه مرکزی کرج با پیگیریهای مستمر و تلاشهای متعدد اعضای شورا، مذاکرات سازشی انجام و اولیای دم رضایت خود را نسبت به جنبه خصوصی جرم اعلام کردند و پرونده مذکور به صلح و سازش ختم شد.