چگونه میتوان در خارج کشور کودکی را به فرزندخواندگی پذیرفت

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: 

اگر متقاضی پذیر‌ش فرزندخواندگی در خارج از کشور استان مدنظر خود را انتخاب نکند بهزیستی به‌صورت پیش‌فرض استان تهران را انتخاب می‌کند، بعد ازآن باید برای دریافت مدارک به مراجع مربوطه فرزند پذیری محل اقامت خود مراجعه کنید که پس‌ازآن به کنسولگری معرفی می شوند.

کشور محل اقامت خانواده باید به‌صورت کتبی متعهد شود که تا پایان سن ۱۸ سالگی بر وضعیت کودک تحت سرپرستی و خانواده نظارت کرده و گزارش‌های دوره‌ای آن را از طریق سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع و کنسولگری به سازمان بهزیستی ارسال کند. البته برای پذیرش فرزندخوانده در خارج از کشور نیازمند حضور خانواده به مرجع متناظر با اداره سوءپیشینه و سازمان پزشکی قانونی در ایران است و تا وضعیت جسمی و روانی، عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل، ناباروری و نازایی آن خانواده مشخص شود.

خانواده متقاضی علاوه بر دریافت گواهی سوءپیشینه از مراجع خارج از کشور باید به اداره تشخیص هویت در ایران که از سوی بهزیستی معرفی می‌شود نیز مراجعه کند. پس‌ازآن‌که کلیه سوابق خانواده متقاضی تأیید شد می‌توانند در کمیته فرزند پذیری در ایران حضور یابند و پس از تأیید نهایی از سوی این کمیته دادگاه رأی را صادر و پس‌ازآن نیز به‌صورت آزمایشی و براساس اصل پذیرفتن کودک از سوی خانواده، صورت‌جلسه تحویل امضا و کودک به‌صورت ۶ ماه به‌صورت آزمایشی از کشور خارج می‌شود.

در دوره ۶ماهه امکان دریافت یا اصلاح شناسنامه کودک وجود ندارد و ازآنجایی‌که کشور‌ها اجازه ورود کودک به کشورشان را نمی‌دهند از این‌رو خانواده متقاضی باید ۶ ماه به‌صورت آزمایشی در کشور زندگی کند و در این مدت نیز نظارت جدی بر کودک صورت می‌گیرد، پس از پایان این مدت نیز به‌صورت دائمی سرپرستی کودک به خانواده تحویل اعطاء می‌شود.