گل های دنیا

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی:

دختر 8 ساله از هند آرزوداشتن خانه ای پر از آرامش به همراه پدر و مادردارد

پسر 6 ساله از پاکستان وقتی بیمار بوده وحالش بد آرزودارد پزشک شود تا حال همه بچه های دنیا را خوب کند

کودکی 10 از اکراین آرزودارد جنگی نباشد چون قبل از چنگ شاد بودن وخانه زندگی داشتن والان برای زنده ماندن مجبوربه فرار شدند

کودکان قلب های کوچکی اند که به اندازه یک دنیا شادی در خود گنجانده اند . کودکان با جثه کوچک پررنگ ترین رنگ را در دنیای ما باقی می گذارند . کودکان باغچه های از امیدند . کاش دنیا کودک بماند که وقتی قهرمی کند سریع آشتی کند . کاش دنیا کودک بماند تا خدا را رنگین کمان ببیند ونه جنگی باشد ، نه قهری ونه کینه ودشمنی باشد . به امید آن روزکه دنیای زیبا که حق طبیعی شان است ویک هدیه ی ایزدی ست برای آنها آرزوی بزرگ نباشد

امروز روز جهانی کودک بر تمام کودکان سرزمینم و کودکان دنیا مبارک باد .