مجازات تنبیه بدنی دانش آموزان

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل:

تنبیهات غیر مجاز عبارتند از تنبیه بدنی، اهانت و تعیین تکالیف درسی غیر متعارف که به لحاظ تنبیه دانش آموز صورت می‎ گیرد.

طبق آئین نامه اجرایی مدارس مدیر مدرسه موظف است ممنوعیت تنبیه بدنی را به اطلاع کلیه همکاران خود برساند و نیز بیان کند که در صورت تخلف معلمان از این مقررات گزارش آن به اداره آموزش و پرورش ارائه خواهد شد؛ و در صورت سرپیچی از این تکلیف، متناسب با اعمال و رفتار فرد متخلف حکم صادر می‌شود.

تنبیه بدنی دانش آموزان از جمله جرائمی است که قانون در خصوص آن برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته است. به گزارش مجله دلتا در آئین نامه اجرایی مدارس، تأکید بر تدبیر و راهنمایی‌های تربیتی شده و مرقوم می‌دارد در صورتی که این اعمال مؤثر واقع نشد با رعایت تناسب، تنبیه اعمال می‌شود. پس باید این موضوع در نظر گرفته شود که بهترین روش برای متنبه کردن دانش آموزان روش‌های تربیتی است.