دوست خوب

بسم الله 

دوست خوب

روز 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی  و روز جهانی کتاب یک رویداد سالانه است که در23 آوریل برگزار میشود این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است . در سال 1995 یونسکو تصمیم گرقت روز جهانی کتاب و حق نشر در این روز جشن کرفته شود این روز همچنین مصادف با سالگرد درگذشت ویلیام شکسپیرو سروانتس است.  کتاب یاغث آرامش روح انسان و میراثی سودمند وبا ارزش است وکتاب همدمی است که اندوه را می زداید و از تنهایی مطالعه کننده را در می آ ورد  و در جامعه ای که کتاب و کتابخوانی اهمیت داده نشود جهل و بی خبری جامعه را از پای در می آورد و یا شبهه ها ذهن جوانان را فلج مکند

کتاب دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب ، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و هرکس که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد ، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط پس بیابیم  با گرامی داشت ونام مبارک آن ،  با هدیه دادن کتاب به عزیزان و دوستان و هم نوعان خود ، در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم .