تدوین اتباع بیگانه در استان البرز

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری روز داغ البرز - رضاکمندی : 

کرج- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز گفت: طرح ساماندهی، نظارت و پایش اتباع بیگانه به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجفنیا اظهارداشت : با توجه به ضرورت برنامهریزی و اقدام برای کنترل و کاهش جرایم و ارتقا احساس امنیت در لایههای مختلف جامعه، تدوین طرح ساماندهی، نظارت و پایش اتباع بیگانه و پیشگیری از جرایم احتمالی حوزه اتباع در دستور کار این معاونت قرار گرف

وی افزود: در گام اول با دعوت از نمایندگان ارشد دستگاههای مختلف و تبادل اطلاعات، وضعیت استان البرز در بروز و ظهور جرایم حوزه اتباع بررسی و ترسیم شد و سپس آمار و اطلاعات مربوطه، تجمیع و طبقهبندی شد

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز گفت: پایش صد درصدی اتباع بیگانه در استان، الزام عمل به قوانین مربوطه، تثبیت هویت افراد و خانوادههای آنها، ایجاد بانک اطلاعاتی اتباع بیگانه در استان و کاهش ورودی پروندههای قضائی مرتبط با اتباع بیگانه از جمله اهداف اجرای این طرح است.

نجفنیا گفت که طرح فوق شامل آسیب شناسی و بیان مسأله، بررسی فرصتها و تهدیدهای حضور اتباع بیگانه در کشور، راهکارهای پیش بینی شده و تقسیم وظایف دستگاههای اجرایی، انتظامی، نظامی و امنیتی و مراجع خدمات رسان در این زمینه است.این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: طرح موصوف در اختیار مدیران دستگاههای ذیربط برای بهره برداری و اجرا قرار خواهد گرفت که نتایج اجرای آن متعاقباً اعلام میشود.