قیمت یک روز زندگی

یادداشت 

به قلم سردبیر پایگاه خبری روز داغ البرز - فرزانه کمندی : 

هیچ وقت از خودمون پرسیدیم قیمت یک روز زندگی چنده ؟

ما که قیمت همه چیز  رو با پول می سنجیم تا حالا شده از خدا بپرسیم :

قیمت یک دست سالم چنده ؟

یک چشم بی عیب چقدر می ارزه ؟

یا از خودمون پرسیدیم  بچه سالم داشتن ، بدن سالم ، زندگی خوب چه مبلغی پرداخت کنیم .

چقدر  باید بابت اشرف مخلوقات بودنمون پرداخت کنیم ؟

قیمت یک سلامتی فابریک چقدره ؟

وخیلی سوال ها مثل این ... چیه ...؟

خیلی خنده داره نه ؟ 

اگه یه روز فهمیدیم قیمت یه لیتر بارون ، قیمت یک ساعت روشنایی خورشید چنده ؟

 و سر سبزی درختان جنگل ... ؟  همین اکسیژنی  که استشمام می کنیم ، یا برای مکالمه رایگان  و نا محدود با خدا پول پرداخت کنیم ؟ همه ی  این نعمت ها رایگان و مجانی در اختیار ماست 

                                 خدایا برای  داشتن خودت و تمام  نعمت هایت دوستت دارم