خودکشی نافرجام در کرج

به گزارش خبرنگار روز داغ البرز - رضا کمندی :

زنی در ایستگاه متروی گلشهر کرج اقدام به خودکشی کرد

این زن هنگام ورود قطار به ایستگاه گلشهر برای مسافرگیری خود را به داخل خط قطار شهری پرتاب کرد.

به رغم هشدار لوکوموتیوران در حین ورود به ایستگاه، قطار با این زن برخورد کرد و اورژانس و ماموران ایستگاه گلشهر بلافاصله در محل حادثه حاضر و وی را به مراکز درمانی انتقال دادند.

در حال حاضر این زن زنده است، اما جراحاتی دارد که در مرکز درمانی در حال درمان است.