او که حی داور است

به گردآوری سردبیر پایگاه خبری "ردا"سرکار خانم فرزانه کمندی

هفته قوه قضائیه،که به علت شهادت اولین مسولان دستگاه مقدس قضائی جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی و72 تن از یارانش به این نام ، نام گذاری شده است.

قاضی کیست ؟

بهترین قاضی، کسی است که بیش از دیگران با نیازهای فردی و اجتماعی مردم و قوانین تکامل انسان آشنا باشد و بهتر از دیگران بتواند قانون را در جامعه پیاده کند. و پناهگاه ستمدیدگان باشد  

قضاوت بر دو رکن " قانون و عدالت " استوار است

از دیدگاه اسلام ، منصب قضاوت ، ظریف ترین ، حساس ترین ، مهم ترین و در عین حال از خطرناکترین جایگاه های اجتماعی در جامعه است . در یک نگرش ، اسلام قاضی را نماینده خدا در زمین و با فضیلت ترین انسان می داند ، ولی در نگرشی دیگر ، بدترین انسان ها بر کره خاکی به شمار می آورد.

قضا و قضاوت راهکاری است برای یافتن حق، برقراریِ عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یکسو مسیری است که حق جویان را امیدوار می سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابه جا باز می دارد. 

خدای تبارک و تعالی اول قاضی و قضاوت کننده است .زیرا او قاضی ست یعنی تشخیص دهنده ، غفور است یعنی بسیار آمرزنده ، سمیع است یعنی شنوا ، او غیاث است یعنی فریاد رس و قاضی الحاجات است یعنی برآورنده حاجت هاست . بله

او حی داور است و بهترین قاضی و قضاوت کننده که  همه نهان و آشکار را می داند ، اوست عادل عدل گستر

و در آخر قضاوت خدا بر مبنای حق است، به دور از هرگونه ستمی ، عدالت و رحمت را با هم دارد . نیکی ها چند برابر محاسبه می شود ولی بدیها مطابق عمل است . به وعده پاداش قطعاً عمل می شود اما وعده مجازات ممکن است بخشیده شود .