کلاهبرداری که خود را مامور آب و فاصلاب معرفی می کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ردا - رضا کمندی :

با دستور قضایی، تصویر متهمی که با عنوان مامور آب و فاضلاب در فردیس اقدام به کلاهبرداری می کرده است برای شناسایی شکات منتشر شد. 

 

حسین ناصرخاکی، دادستان عمومی و انقلاب فردیس با اعلام شناسایی و بازداشت کلاهبرداری که خود را به عنوان مامور شرکت آب و فاضلاب معرفی می کرد گفت که وی از این طریق وجوه زیادی را دریافت کرده است. 
دادستان فردیس افزود: این متهم با هویت «مجتبی دریابند» که در سطح استان خود را به عنوان مامور آب و فاضلاب  با عناوین غلامی یا رضایی معرفی می کرده است اقدام به اخذ مبالغی از مشترکین آبفا تحت عناوین مختلف از جمله پرداخت بدهی و رشوه داشته است که پس از اقدامات فنی، توسط پلیس آگاهی شهرستان فردیس دستگیر شد.

 ایشان با اشاره به صدور دستور قضایی برای انتشار تصاویر متهم متذکر شد: پرونده این متهم در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مفتوح است و چنانچه هریک از مشترکین اقدام به پرداخت مبالغی به نامبرده یا واریز وجه به حساب شخصی به نام «فاطمه دریابند» نموده‌اند، جهت طرح شکایت می‌توانند با به همراه داشتن رسید واریز وجه خود، به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مراجعه کنند.