جنگ و روان کودک

 

 

به قلم سر دبیر پایگاه خبری ردا - سرکار خانم فرزانه کمندی :

"جنگ جنگ شروع شد"

دشمن حمله کرد به جنوب ، خدا به داد لب مرزی ها برسه " این جمله  را زیاد از بزرگترها شنیده می شد "

اولین چیزی که در کودکی جنگ را حس و لمس کردم ، بعد از آن صدای آژیر وضعیت قرمز ، صدای انفجار بمب ، بوی دود ، خون ، تخریب خانه ها ، وحشت از دست دادن یکی از اعضای خانواده یا دوستان ، تجربه جنگ ایران و عراق را در دوران دبستان در خاطر دارم ، خبر جنگ وحشت انداخت بود همه در باره آن صحبت می کردند ،

صدای آژیر "وضعیت قرمز" است ، بعد از آن خاموشی ، رفتن به پناهگاه ، صدای آژیر سفید همزمان صدای گوینده رادیوکه "وضعیت سفید " را اعلام میکند. صدای شیون و گریه کسانی که عزیزاز دست دادن . صدای آژیر آمبولانس و آتش نشانی ، صدای گریه و جیغ ممتد کودکی که وحشت زده به اطراف می نگرد به دنبال مادرش می دود . کودکی که شاهد مرگ دوست و همبازی خود یا یکی از اعضای خانواده است . کودکی که قطع عضو عزیزانش یا انسانی را با چشمش دیده و داستان اینجا به پایان نمی رسد . همه ی این صحنه ها با اثرات مضرشان تا بزرکسالی همراه هر لحظه کودک است . همه ی این صحنه ها به صورت اضطراب ، خواب های آشفته ، تروما و هزاران مشکل دیگر در بزرگسالی همراه کودکان است . هنوز وقتی می شنوم که جای در کره زمین جنگی شروع شده ، حال بد ، استرس و اضطراب آن دوران دوباره به جانم می افتد که در این جنگ چند کودک با آرزوها ، رویا های قشنگ کشته  ، زخمی ، بی خانمان شده ، چند کودک پدر و مادر یا عزیزی را از دست داده یا اینکه خود آسیب دیده یا قطع عضو شده . با روانشناسی در مورد آسیب های وارده جنگ بر روان کودکان صحبت کردم . ایشان گفتند هر سال میلیون ها کودک در معرض حوادث " تروماتیک " قرار می گیرند . تروما آسیب روانی به یک رویداد بسیار منفی است . در علم روانشناسی تروما تیک یک زخم و آسیب روحی است که از یک واقعه یا یک رویداده شوکه کنننده ایجاد شده . تروما در افراد باعث کاهش احساس امنیت درونی میشود . مانند: تجاوز جنسی ، از دست دادن دوستان و عزیزان ، که همه ی این اتفاق ها در جنگ با هم به کودک آسیب می رساند ، کودکی که جنگ را تجربه می کند احساس عدم امنیت دارد . ترس از تاریکی ، حیوانات به کوچکترین صدا واکنش نشان می دهد . افزایش جنگ در سراسر جهان خصوصا خاورمیانه  اوکراین ، سوریه ، عراق ، افغانستان نگران کننده است . به امید روزی که صلح جهان را در آغوش بکیرد . کودکان در آرامش که اولین و بزرگترین حق شان است ، زندگی کنند . کاش دنیا را زیباتر برایشان می ساختیم .آیا میشود ... ؟