انتخابات خانه مطبوعات استان البرز برگزار شد

به نقل از سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز :

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از اعلام نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سعید جابری انصاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: جلسه با حضور اعضای ستاد انتخابات استان البرز آقایان: اکبر بهاروند، حسن منصوریار، علی نوروزی، اسماعیل اوسطی، محمد طاهری و خانم ها برازنده و جعفری در محل دفتر، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ، راس ساعت 10 صبح لغایت 12 ظهر با تمدید یک ساعت(تاساعت 13) به اتمام رسید.

جابری انصاری افزود : نتایج رسمی انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان البرز که امروز به صورت الکترونیکی، با حضور 334 نفر برگزار شد و با مشارکت 65 درصدی اعضا خاتمه یافت به شرح زیر است:

1-  آقای رضا عباس زاده، نماینده مدیر مسئول در هیأت مدیره، عضو اصلی با 167 رای

2-  خانم معصومه شالیها، نماینده مدیر مسئول در هیأت مدیره، عضو اصلی با 131 رای

3-  آقای قاسم خاکی جوان، نماینده مدیر مسئول در هیأت مدیره، عضو علی البدل با 37 نفر

4-  آقای مصطفی فراغت، نماینده خبرنگار در هیأت مدیره، عضو اصلی با 149 رای 

5-  آقای دانیال ایل بیگی، نماینده خبرنگار در هیأت مدیره، عضو اصلی با 137 رای

6- خانم پردیس سلیمانی، نماینده خبرنگار در هیأت مدیره، عضو اصلی با 137 رای

7- آقای علیرضا نصیرمنش، نماینده خبرنگار در هیأت مدیره، عضو علی البدل با 40 رای

8- خانم فرناز فتحی سرابی، نماینده خبرنگار در هیأت مدیره، عضو علی البدل با 40 رای

9- آقای ولی ابراهیمی، نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیات مدیره، عضو اصلی با 159 رای

10- آقای محمد تقی حسنی گرده کوهی، نماینده نمایندگی روزنامه سراسری در هیات مدیره، عضو علی البدل با 36 رای

11- خانم معصومه امین زاده، نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیات مدیره، عضو اصلی با 157 رای

12- خانم نیلوفر مومنی روچی، نماینده نمایندگی خبرگزاری در هیات مدیره، عضو علی علی البدل با 20 رای

برای مدت 3 سال 

و بازرسان:

1- خانم سمیه بوبور، بازرس، عضو اصلی با 138 رای

2- خانم فرزانه سید اسحقی، بازرس، عضو اصلی با 127 رای

3- خانم زهرا قاسمی، بازرس، عضو علی البدل با 60 رای 

برای مدت 1 سال انتخاب شدند.