آدم فیک

 

 

به قلم سرکار خانم فرزانه کمندی - سر دبیر پایگاه خبری ردا :

نا حالا به فیک یا اصل بودن چیزی فکر کردید ، حتماً فکر کردید ، چون همه بین اصل بودن و فیک بودن رامی شناسند .

فیک بودن اجناس مانند : لباس ، کفش  ، وسایل برقی خانه ، ماشین ، محل زندگی ، همانطور که فیک بودن اشیاء برایمان بارز و مشخص است ، اصالت و فیک بودن اشخاص هم از ظاهرشان پیداست  . همه می شناسند . انسان ها هم همینطوره فیک یا اصل بودن آن شناخته می شود . آدم فیک در مورد مسائل پوچ و بی ارزش روزمره و سرک کشیدن به زندگی شخصی دیگران وصحبت کردن در مورد آن وقت می گذراند . اما آدم اصیل فقط در مورد کارش ، رفتارش ، بهتر شدن هر روزه خودش تمرکز دارد .  فکر میکنم امروزه با دنیای مجازی و هجمه اطلاعات که می دهد . البته به عبارت بهتر اطلاعات دنیای مجازی دریای ست با عمق نیم اینچ ، اصل نیست و بعضی از آنها ، بعضی از آنها فیک هستند . اما خوب هجمه اطلاعات زیاد است . مانند انواع آموزش ها { چگونه صحبت کردن ، سفره آرایی ، طرز پوشش لباش و آداب معاشرت چگونه فنجان چای یا قهوه در دست گرفتن }  و ...

انسان فیک هم این آموزش ها را میبیند زیرا او نیز از فضای مجازی عقب نمانده ، می بیند و رفتارش را تغیر می دهد ، فقط رفتارش ... آیا تفکر آن ... ؟  آیا نگرش و دید آن ... ؟ن ؟؟

بله تفکر انسان که اصیل و اصل نیاشد هر چه که ظاهر را بیارائیم ، انسانی که ذات آن اصیل نباشد ، فریاد میزند ، فیک بودن صدا دارد ، بو دارد .