شاعره های گمنام تاریخ ایران - قسمت اول

به قلم سر دبیر پایگاه خبری ردا - سرکار خانم فرزانه کمندی : 

کتاب و کتاب خوانی را از کودکی دوست داشتم وبه توصیه یکی از نزدیکان اوقات فراغتم را با کتاب پر می کردم .

کتاب خوا ندن را دوست داشتم چون باعث حال خوبم می شد ،  یکی از تفریحاتم گذران وقت در کتابفروشی و کتابخانه ها بود ، که با چرخ زدن  در دنیای کتاب غرق بشم . اما با شعر و شعر خوانی خیلی اخوت نشده بودم . از بین شعرای زن فقط پروین را می شناختم . فکر میکردم فقط یک شاعره زن داریم . تا بزرگتر شدم با فروغ وبعدتر با سیمین یهیهانی آشنا شدم وشعرهایشان را می خواندم اما حفظ کنم ، خیر

چون بیشتر آشنای من با شاعره های معاصربود همیشه این سوال برایم ایجاد می شد ، آیا ذوق سرودن شعردر زنان روزگار قدیم نبوده ؟ تا اینکه  سفر به یکی از کتابخانه ها با دیوان یکی از شاعره های گمنام ایران آشنا شدم . که در قرون پیشین می زیستند . و به خاطر محیط  مرد سالارانه ، های سروده ها یشان  به نام شاعر مرد هم عصر خودشان شهرت یافته  بود . این اتفاق باعث برانگیخته شدن حس کنجکاوی ام  شد تا در مورد شعرای گمنام سرزمینم بیشتر بخوا نم ، شاعره های چون :

-رابعه بلخی از شاعران قرن چهارم هجری و نخستین زن شاعر پارسی گوی ایران زمین که عطار او را با نام زین العرب معرفی کرده است . او همدوره با ساسانیان و رودکی بوده و به گفته عطار نیشابوری با رودکی دیدار و مشاعره داشته

- مهستی گنجوی با نام اصلی منیژه، شاعر ایرانی در سدهٔ پنجم و ششم هجری قمری می‌زیست ، او را پایه گذار مکتب شهر آشوب در قالب رباعی می دانند

- پادشاه خاتون ، فرمانروای کرمان ، در قرن هفتم هجری می زیست ، او شاعر و خوشنویس بوده و در زمان حکومتش ، شاعران مقرری ماهانه داشته اند .


چه حس مسرت بخشی ست که زنان ایران حتی در روزگاران دور هم شاخص بودند .

 

ادامه دارد ...