حقوق تراپی 5 ( حق یا چی ؟ )

 

به قلم خبرنگار پایگاه خبری ردا - جناب آقای مجتبی عادل :

این مرقومه کاملاً بدون طرف گیری و تمایل به هیچ سیاست ،  تفکر حزب .... و گذشته از احتمال هماهنگی هست پس لطفا با همین دیدگاه مطالعه نمایید .

در جریان اتفاقات اخیر چند باری تا درجه دیوانگی رسیده ام چرا که فارغ از هر گونه ایراد ، مشکلات درگیری ها و اعتراضات مالی ، حجاب ، اختلاس ، رانت ، سخنگوی اسرائیل بدون هیچ گونه اشاره به هدف قرار دادن سفارت که در واقع خاک آن کشور می باشد . تنها به اقدامات بعدی ایران می پردازد که آنگونه برداشت خواهد شد که کشور ایران بی هدف ، بدون دلیل و همینطور بی مورد نسبت به خمله مبادرت ورزیده . که با اینکه 99% از ادوات این تهاجم توسط کشور محق آنها منهدم گردیده . اما باز باید بازتاب تمام دنیا را به همراه داشته باشد

اولاً : حمله به هر کشوری بی تردید دارای آثار و عواقب خواهد بود ، مگر تحریم ها و کدر گردیدن وجه ی این امپراطوری هزاران ساله را پیروی ورود چند نفر به سفارت آمریکا بار نگردیده است .

که این خود بزرگترین ناحقی و دروغین بودن سازمان ملل خواهد بود .

دوماً : مگر ایران  از جوامع بین المللی خواستار برخورد با اسرائیل نشد که صرف نظر از موضوعات حکومتی است

سوم : چطور میسر است وقتی اغلب قدرت های جهان در کنار این ایستاده اند می توانند در مورد دشمن او نظری عادلانه و دوست داشته باشند . مگر از انگلستان ، آلمان و .... در طول تاریخ کم از این امپراتور منتفع شده اند ؟

مگر اینکه هزار سال تمدن ، قدمت ، شکوه و عظمت را با یک میهمان ناخوانده مبادله کرده اند .

و در انتها :

من هر چند و به هر میزان از پدرم دلخور باشم بی تردید در برابر روبه روی یک غربیه مدافع و مراقب  اویم . و به عنوان یک ایرانی به طرفیت عاملان محرک تحریم ها و جنگ ها متجاوزان و در مجموع در برابر تمام تفکرات بیماری که حق را نقص و آرامش انسان را مختل کردند . اقامه ی دعوی خواهم نمود و تا آخر خواهم ایستاد .