متلک انداختن جرم است تفریح نیست

✳️پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل:

طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی

????هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد