شرایط فسخ اجاره نامه حق سرقفلی

به گزارش خبرنگار روز داغ البرز - مجتبی عادل :

موضوع حق سرقفلی در بین مالکین و مستاجران موضوعی دلچسب و مطبوع است. چرا که مالک برای واگذاری سرقفلی اصولا مبلغ زیادی را دریافت می کند و این تفکر را دارد که همچنان مالک ملک خواهد بود. البته حقیقت هم هست. حال مستاجر نیز با این تفکر که با پرداخت مبلغی به مراتب خیلی پایین تر از خرید آن ملک، صاحب آن می شود، اقدام به انجام این عمل حقوقی فی مابین خود می پردازند. سرقفلی را یک عمل حقوقی خواندیم. پس روشن است که این عمل حقوقی به همراه خود تبعاتی را به بار می آورد که گاهی عدم توجه به آنها می تواند موجبات خسارت به افراد را فراهم کند.

حق سرقفلی وفق قانون به چه معناست؟

در واقع حق سرقفلی مبلغی است که مستاجر برای حق پیشه یا تجارت خود در ابتدای اجاره و به صورت یکجا و بلاعوض به مالک یا مستاجر قبلی خود می پردازد. این حق از حقوق مالی متعلق به مستاجر و قابل نقل و انتقال می باشد. لذا میبایست از موارد فسخ سرقفلی اطلاعات کافی و مفید و صحیحی داشته باشید.