حقوق تراپی 2

ِبه گزارش خبرنگار روز داغ البرز - مجتبی عادل :

به نام خدا

نجابت ، اصالت ، صبر و شکیبائی ، استقامت پایداری و عشق تنها قدری از صفات مردم این سرزمین پرتلاتم و زیبا ست چرا که می توان آرام و بغض گره کرده و غم سکوت آلود از لابه لای برگ های تاریخ چند هزار ساله ی این مرز و بوم گام برداریم و نظاره کنیم . اگر توان آن را دارید نظاره کنیم .

دلخراش تر از این حوادث و اتفاقات وجود نداشته ، ندارد و نخواهد داشت .

چه کرده ام ؟ با این یاقوت درخشان ، الماس تراش خوورده ی هزار و هزاران قیراط

چه کرده ام ؟ یا بهتر است بگوئیم چه می کنیم و حتی چه خواهیم کرد ؟ گوئی با دستان خودمان حصارها و دیوارهای سر به فلک کشیده ای مستحکم را نابود کردیم و در کمال تأسف ، با جلو آوردن هر دودست خود کنار هم به زانو افتادیم و طناب اسارت و خفت را طلب کرده وبا ولع و تمایل خودمان دستانمان را گره کرده و طناب را نیز برای هدایت تحویل دادیم .

آری ، دقیقاً اینچنین کردیم

انسان ها فریب خورده ایم ، باید هرچه سریعتر برگردیم ، با دادن یک خروس قندی از مراحل پرت شده ایم .

انسان ها ، انسان ها لایق بهترین ها هستند ، حق و حقوقی دارند ، اگر نباشند تمام دنیا ، قاره ها ، کشورها ، دریاها ، کوه ها ، حتی حکومت ها هیچ معنا و مفهومی نخواهد داشت .انسان ها ، عاجزانه خواهشمندم ، کاری کنید دست کم به دنیا نه ، به شهر و کشورهامان نه ، حتی به خانواده هامان هم نه به خودمان لطفی کنیم ، حداقل این را به خودمان بدهکاریم .مردم سرزمین زیبائی ها ، خاک های طلائی ، اب گوارا و شفاف این لیاقت ما نیست، ما خالق پدید آ ورنده ی تمدن هستیم . وام دار مردان و زنانی هستیم که مسیر ومسیر جهان را میسر کردند .

ما ایرانی هستیم ، دنیا باید بی قید و شرط به احترام ایران از جا بلند شود و تمام قد بایستد ، "اما امان از جهل " انسان ها" امان از جهل" ، "نادانی  امان از تلاش برای نفهمیدن و ندانستن" من می خواهم برای برگشت احترام و آبروی وطنم تا آ خرین قطره ی خون مبارزه کنم  .

منتظر قسمت بعدی از حقوق تراپی باشید