12 هکتار از اراضی کشاورزی و باغی در «آسارا» در مقابله با تعغیر کاربری

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل:

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از آزادسازی 12 هکتار از اراضی تغییرکاربری یافته غیرمجاز در در روستاهای« ارنگه» و« گوراب» در بخش «آسارا» خبر داد.

حسن مددی با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» اظهارداشت :این آزادسازی در راستای حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاهای« ارنگه» و« گوراب» در سطح حدود ۱۲هکتار به ارزش معادل840 میلیارد تومان عملیاتی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه بیشتر این اراضی در مرحله ایجاد فونداسیون یا دیوارکشی بودندافزود: در این عملیات، بیش از 25 مورد تفکیک و قطعه بندی، 75مورد دیوارکشی به مساحت4500مترمربع، سه مورد بنا، سایبان و فضای سرپوشیده به مساحت ۳۵۰ متر مربع، ۱۰ مورد محوطه سازی به مساحت ۷۵۰ متر مربع، هشت مورد دپوی مصالح به مساحت  ۱۲۰ متر مربع، پنج مورد ایجاد راه به مساحت 2500متر مربع، سه مورد آلاچیق به مساحت100مترمربع، چهار مورد گودبرداری به مساحت  500مترمربع اعمال قانون شد و هفت مورد انشعابات غیرمجاز برق نیز قطع گردیده است.