آزادی یک محکوم در پرونده قتل با تلاش دادسرای عمومی و انقلاب کرج

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری روز داغ البرز - رضا کمندی : 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت که یک محکوم در پرونده قتل عمد، پس از پرداخت دیه توسط خیرین از زندان آزاد شد.

حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به آزادی یک محکوم به دیه در پرونده قتل عمد با تلاش انجام شده توسط قاضی شعبه ششم اجرای احکام کیفری کرج، گفت: متهم در این پرونده به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک تبعه افغانستان از سال 1397 در زندان بود که با درخواست دیه توسط اولیای دم، وی از جنبه خصوصی به نصف دیه و از جنبه عمومی به چهار سال زندان محکوم شده بود ولی پس از پایان دوره محکومیت عمومی همچنان در زندان به سر می برد.

وی افزود: با توجه به کم بضاعت بودن مددجو و از آنجایی که دارای سه فرزند بود با تلاش‌های انجام شده توسط قاضی پرونده در شعبه ششم دادسرای اجرای احکام کیفری کرج، محکوم پس از تحمل حبس از بابت جنبه عمومی جرم، با پرداخت دو سوم دیه توسط خیرین، آزاد شد.