دادستان مرکز و معاون اجتماعی پیشگیری از جرم استان البرز مدیران نمونه در سال 1401 انتخاب شدند

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ردا - رضا کمندی :

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به عنوان مدیران برتر ملی انتخاب و توسط رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

حسین فاضلی هریکندی با اعلام انتخاب دو مدیر از دادگستری کل استان البرز به عنوان مدیران برتر ملی قوه قضائیه در سال 1401 گفت : این موفقیت با  تلاش همه کارکنان قضایی و اداری به ویژه مدیران مربوطه در سال گذشته است که نتیجه آن انتخاب دو مدیر از دادگستری کل استان البرز و قدر دانی رئیس قوه قضائیه از ایشان است.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان داشت : یکی از محورهای سند تحول قضایی «ارزیابی عملکرد مدیران» در قوه قضائیه است که بر این اساس، انتخاب مدیران برتر قوه قضاییه در سال 1401 اجرایی و مدیران نمونه برگزیده و معرفی شدند؛ شاخص‌ها و نحوه ارزیابی مدیران برتر میزان موفقیت در اجرای راهکار‌های سند تحول قضایی، شاخص‌های ۱۴ گانه ارزیابی عملکردی دادگستری کل استان‌ها، اجرای برنامه‌های تحول و تعالی و اقدامات ویژه و تحولی است.

وی متذکر شد: مدیران برتر در کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از حوزه ریاست قوه قضائیه، معاونت اول، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی در معاونت راهبردی قوه تشکیل و با لحاظ عملکرد مدیران در سال 1401، مدیر برتر ملی، ستادی و استانی انتخاب شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز که خود وی نیز در سال گذشته به عنوان مدیر برتر ملی قوه قضائیه انتخاب و تقدیر شده، گفت: بر اساس ارزیابی این کمیته از استان البرز نیز دو مدیر در بین مدیران برتر قوه قضائیه در سال 1401 شناسایی و معرفی شدند؛ بر این اساس در حوزه «شورای قضایی استا‌ن‌ها»، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و در حوزه «معاونت‌های ستادی، مراکز و سازمان‌ها تابعه» نیز فرید نجف نیا در بین معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور به عنوان مدیران برتر ملی قوه قضائیه در سال گذشته معرفی و توسط رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.