ورود دادستانی کرج به موضوع خشکیدن درختان پارک تاجیکستان

به گزارش پایگاه خبری روز داغ البرز_ رضا کمندی:

حسن مددی در گفت و گویی به ورود دادستانی کرج به ادعای خشکاندن درختان واقع در انتهای «پارک تاجیکستان» کرج  اشاره کرد و گفت: در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر خشکاندن درختان واقع در انتهای پارک تاجیکستان و شائبه هایی که در بین شهروندان شکل گرفته بود، دادستانی در همان ساعات اولیه بررسیِ این موضوع را در دستورکار قرار داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه ادعاهایی در خصوص اقدامات تعمدی برای خشکاندن این درختان به منظور ساخت و ساز مطرح شده بود اضافه کرد: با حضور میدانی نماینده دادستان، مشخص شد با توجه به خشک شدن چاه بلال در سال گذشته و با عنایت به اینکه باغات ضلع جنوبی پارک تاجیکستان از طریق این چاه آبیاری می شدند این درختان از تابستان امسال توسط تانکرهای آبرسان فضای سبز منطقه۲ آبیاری شده و هیچ گونه عملیات ساختمانی یا ساخت ساز و قطع اشجار رویت نشد.
وی افزود: همچنین به شهرداری تذکر داده شد نسبت به حفظ درختان، اهتمام جدی داشته باشد