ارائه آموزش‌های حقوقی پیش از ازدواج به 3854 زوج در استان البرز

به گزارش پایگاه خبری روز داغ البرز_ رضا کمندی:

فرید نجف نیا در گفتگویی با اشاره به ارائه آموزش پیش از ازدواج برای 7708 نفر اظهار داشت: عدم آشنایی زوجین با مهــارت‌های زندگی به ویژه در سال‌های ابتدایی زندگی مشــترک، به عنــوان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده و طـلاق در کشـور مطـرح است که آموزش‌های پیش از ازدواج و کسـب مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک توسط زوجین، موجب ارتقاء آگاهی و دانش آن‌ها و تحکیم زندگی مشترک می‌شود. 
ایشان با بیان اینکه طـلاق بزرگ ترین آسیب‌ها را به جامعـه و خانواده هاوارد می‌کند، گفت: متأســفانه طلاق‌های توافقی در ماه‌های اولِ ازدواج رواج یافته بود که برای جلوگیری از پیشرفت این آسیبِ بسیار بزرگ، کارگاه‌های مشاوره پیش از ازدواج در استان البرز راه اندازی شد و با این اقدام، کاهش 19 درصدی طلاق توافقی و کاهش 23 درصدی به درخواست زوجه را در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز افزود: در گامِ اول اجرای طرح آموزش‌های پیش از ازدواج، هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط از جمله کانون سردفتران ازدواج ، طلاق و دانشگاه علوم پزشکی استان انجام و نشست‌های توجیهی و هماهنگی با مدرسان منتخب آموزش‌های پیش از ازدواج برگزار شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح، ارتقاء آگاهی زوجین در مسائل حقوقی و تکالیف زناشویی، تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از طلاق و در نهایت کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانواده به دادگستری کل استان است تصریح کرد: کیفیت برگزاری دوره‌ها و عملکرد مدرسانِ این آموزش‌ها در قالب چک لیست‌های نظرسنجی، به طور مستمر، رصد و ارزیابی می‌شود.