خیانت در امانت

خیانت در امانت
پایگاه خبری روز داغ البرز - فرزانه کمندی : ازآنجا که جرم خیانت در امانت از دسته جرائم مربوط به اموال ومالکیت محسوب می شود ودر امور  روزمره مردم مثل امامت دادن ، اجاره دادن و غیره ... قابل ارتکاب است ، لازم وضروری است که نسبت به آن آگاهی داشته باشید . پس یه بررسی مجازات خیانت در امانت می پردازیم . خیانت در امانت در قانون جرم است و …
ادامه مطلب

حقوق شهروندی در نظام اداری

حقوق شهروندی در نظام اداری
حقوق شهروندی در نظام اداری اصول و مبانی ماده 1- اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از: 1- اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است. 2- رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری، منفعت …
ادامه مطلب