سلام بر غدیر

پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: کاروانیان از حج بازگشته اند و سوغاتی از توحید به همراه دارند سلام بر غدیر، سلام بر صاحب غدیر ، سلام بر تو ای علی ای تجلی گر صفات الهی غدیر گلبانگ عاشقانه وجاودانه هستی ، غدیر یک کلمه یک برکه نیست یک دریاست دریا... غدیر برکه ای از تدبیر است برای رسیدن به رستگاری های پیاپی، رسیدن به هم صدایی و همسویی  …
ادامه مطلب

باز هم مدینه

بازهم مدینه پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: بازهم مدینه مدینه است وشادمانی خانه جواد مدینه است وطلوع خورشیدی دیگر درخانه امامت کسی می‌آید از آن سوی آیینه ها کسی می‌آید  از ژرفای انوار الهی چلچراغ روشن هدایت شکوه ماندگار امامت مدینه است و شکوفایی دهمین بهار پرستوها بر ده شاخه بلوط گل رز می‌آویزند واقاقی ها آرام می‌شمارند اولين ، دومین ، .......دهمین ، آری دهمین ستاره می‌آید  …
ادامه مطلب

" بهشتی یک ملت بود."

امام خمینی (ره): " بهشتی یک ملت بود." مقام معظم رهبری: " تصور من از آقای بهشتی این است که گناه نمیکرد نمیخوام بگویم معصوم بود اما برخوردش طوری بود که تصور می کنم ایشان اصلا گناه نمیکرد." یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: آن روز، هفتم تیر بود؛ روزی که بهشتی و یارانش چونان پرنده های سبک بال  به سمت آسمان پر گشوده و به ملکوت پیوسته …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها