آیین تحلیف کار آموزان دادگستری در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگارروز داغ البرز- رضا کمندی :

10 نفر از کارآموزان پس از آیین تحلیف، درمراسمی که دردادگستری استان البرزبرگزار شد فعالیت خود را در دادسراهای استان آغاز کردند.

 با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز و معاون قضایی و سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان، آیین تحلیف 10 نفر از کارآموزان دوره چهارم کارآموزی قضایی دادگستری کل استان برگزار شد و کارآموزان، پس از ادای سوگند فعالیت خود را در دادسراهای عمومی و انقلاب شهرهای مختلف استان آغاز کردند.

در ابتدای این مراسم حسین فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه تمام مناصب حکومتی در نظام اسلامی، امانت هستند متذکر شد : نوع تعامل و نحوه برخورد با مراجعان حتی برای کسانی که شاید تنها یک بار به مراجع قضایی مراجعه میکنند در نوع نگاه آنها به دستگاه قضایی و حتی حاکمیت میتواند موثر باشد و به نوعی ارزیابی مثبت یا منفی ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه شنیدن سخنان و اظهارات طرفین دعوا، انتخاب مسیر درست در تحقیقات و همچنین صدور رای از موضوعات مهم در امر قضاوت است متذکر شد: قضاوت یک فن است و صرف داشتن دانش تئوری کافی نیست بنابراین نباید در دوران پس از آغاز به فعالیت از حضور در دورههای آموزشی تکمیلی یا مراجعه به قضات با تجربه اجتناب کرد و اقتضا دارد قاضی هیچ وقت خود را بینیاز از تلاش برای کسب تجربه نداند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد پذیرفته شدگان بومی استان هستند که موفق به گذراندن دوره کارآموزی قضایی شده و امروز فعالیت خود را پس از ادای سوگند با سمت دادیاری در دادسرا آغاز میکنند.