خلوت با خود

یادداشت - پایگاه خبری روز داغ البرز - فرزانه کمندی : 

 

نردبان دلم شکسنه است

خدایا ، می شود برای من دعا کنی

این روزها حال و هوای رجب واعتکاف ابری کرده شهرمنو، دوست دارم از اعتکاف بنویسم تجربه ای که درک نکرده ام

 اعتکاف چیست که از دهه هشتاد درایران برگزار میشود

اعتکاف یعنی درنگ کردن و ادامه دادن درنگ برای پیدا کردن خود با خالق یعنی فارغ و تهی شدن ازتجملات دنیوی ساختن خود و روح ودل ، و همیشه فکر می کردم اعتکاف از زمان آمدن اسلام است که سنت رسول خدا ست که در ادیان دیگرو پیش از اسلام  آیین شبیه به اعتکاف هست گفتم خودم در مراسم اعتکاف شرکت نداشتم اما پسرم در دوران نوجوانی دوسال شرکت داشت والان که 27 سال سن دارد از او سوال کردم تجربه ونظرت در مورد اعتکاف چیست ؟

گفت : شرایط اعتکاف جوری ست که از دنیای بیرون  و ماشینی امروزه و تکنواوژی و دغدغه ها و روزمرگی انسان را دور میکند وباعث می شود خلوتی ایجاد شود بین خودت با خودت ، خودت با دلت ، بعد خودت با خدایت در اعتکاف خود شناسی ست و در تایم اعتکاف اجازه خروج نداری ولی سخت نیست این روزها از لحاظ زمانی زود میگذرد چون با دوستان هستی ودوستهای جدید از هر سن و سالی و هر قشری پیدا میکنی . تجربه ای ست که فزاموش نمی شود وقتی اعتکاف تمام شد از مسجد آمدیم بیرون رهگذری که می گذشت گفت : دوباره متولد شدی وتمام گناهانت پاک شده است . پاکسازی روح انجام دادی ، تجربه و حس جدیدی بود که هر وقت اسم اعتکاف می آید دوباره بر می گردم به آن دوران مثل روز اول مدرسه است ، خیلی از دوستانم آمدن ولی روز اول اعتکاف لیفت دادن و رفتند  

پرسیدم آیا پشیمانی که رفتی اعتکاف ؟ نه اگر فرصت بود دوست داشتم الان برم ببینم حس و تجربه ام تو این سن چطوره

تعریفت از اعتکاف در یک خط بگو ؟

جدای از دین و مذهب ، اعتکاف خلوت بین خود انسان با خودش است بدون مزاحم کار روزمرگی  ست . اعتکاف یعنی اول خود شناسی بعد خدا شناسی 

اعتکاف دفتر دل را گشودن واز اسرار غیبی آن آگاه شدن است