گل های دنیا

یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: دختر 8 ساله از هند آرزوداشتن خانه ای پر از آرامش به همراه پدر و مادردارد پسر 6 ساله از پاکستان وقتی بیمار بوده وحالش بد آرزودارد پزشک شود تا حال همه بچه های دنیا را خوب کند کودکی 10 از اکراین آرزودارد جنگی نباشد چون قبل از چنگ شاد بودن وخانه زندگی داشتن والان برای زنده ماندن مجبوربه فرار شدند کودکان …
ادامه مطلب

3 واقعه ..3رویداد...3تاریخ در یک روز

  بسم الله   یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: برداشت ا ول :  13 آبان  1343 تبعید امام خمینی به ترکیه برداشت دوم : 13 آبان 1357 روز دانش آموز (تجمع اعتراض آمیزجمعی از دانش آموزان در محوطه دانشگاه) برداشت سوم : 13 آبان 1358 گرفتن سفارت آمریکا توسط دانشجوبان ( تسخیر لانه جاسوسی ) جالب که از کودکی ودوران دبستان تا به امروز فکر میکردم علت …
ادامه مطلب

ساعت شش و چهل دقیقه

بسم الله یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: به ساعت نگاه کردم شش وچهل دقیقه صبح بود دوباره خوابیدم وباز دوباره بیدار شدم به ساعت نگاه کردم بازهم شش وجهل دقیقه صبح بود هوا تاریک بوددوباره خوابیدم ودوباره بیدارشدم این بارهوا روشن شده بود ، اما ساعت بازهم شش وجهل دقیقه صبح بود ، سراسیمه از رختخواب بلند شدم باورم نمی شد که ساعت مرده باشد ، آدم …
ادامه مطلب

از تو حرکت

بسم الله از تو حرکت یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی : اززمان کودکی ام همیشه این سخن را از مادرم واطرافیان شنیدم که مگفتند خدا فرموده از توحرکت از من برکت در مورد درس خواندن هم که میشد باز مادرم میگفت ازخدا گفته از تو حرکت از من برکت با سطح آگاهی کودکانه آن زمان پیش خودم فکر میکردم من الان بلند شم راه بروم ویرگردم برکت …
ادامه مطلب

زنانی که در آمارجایی ندارند

بسم الله یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: امروزمطلبی درمورد زنانی که جایی در آمارندارندخواندم . برایم سوال پیش آمد 1-این زنان جه کسانی هستند 2-چرا درآمار جایی ندارند 3-حق وحقوقشان ، حق شهروندی ، انسانی ، اجتمایی شان چه میشود پس از نحقیق وبررسی دیدم که سال های گذشته 98-99 با آمدن میهمان ناخوانده ای به نام کرونا که کل دنیارا تحت تاثیر قرارداد، در این سال …
ادامه مطلب

اینستاگرام (میهمان عصر جدید)

بسم الله یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: درطبقه هفتم یک برج نشسته ام وازپنجره به مردم شهرنگاه میکنم هم زمان چرخی هم در شبکه های مجازی میزنم وفکرمی کردم به دنیای دیروز به دنیای امروزبه ورود فضای مجازی به تفاوت هر دو دنیا،به خوبی ها وبدی هایش به نکات مثبت ومنفی اش ، همه چیز در این دنیا نسبی است حتی مزایا ومعایب فضای مجازی دردنیای امروز …
ادامه مطلب

سلام بر غدیر

پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: کاروانیان از حج بازگشته اند و سوغاتی از توحید به همراه دارند سلام بر غدیر، سلام بر صاحب غدیر ، سلام بر تو ای علی ای تجلی گر صفات الهی غدیر گلبانگ عاشقانه وجاودانه هستی ، غدیر یک کلمه یک برکه نیست یک دریاست دریا... غدیر برکه ای از تدبیر است برای رسیدن به رستگاری های پیاپی، رسیدن به هم صدایی و همسویی  …
ادامه مطلب

باز هم مدینه

بازهم مدینه پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: بازهم مدینه مدینه است وشادمانی خانه جواد مدینه است وطلوع خورشیدی دیگر درخانه امامت کسی می‌آید از آن سوی آیینه ها کسی می‌آید  از ژرفای انوار الهی چلچراغ روشن هدایت شکوه ماندگار امامت مدینه است و شکوفایی دهمین بهار پرستوها بر ده شاخه بلوط گل رز می‌آویزند واقاقی ها آرام می‌شمارند اولين ، دومین ، .......دهمین ، آری دهمین ستاره می‌آید  …
ادامه مطلب

" بهشتی یک ملت بود."

امام خمینی (ره): " بهشتی یک ملت بود." مقام معظم رهبری: " تصور من از آقای بهشتی این است که گناه نمیکرد نمیخوام بگویم معصوم بود اما برخوردش طوری بود که تصور می کنم ایشان اصلا گناه نمیکرد." یادداشت- پایگاه خبری روز داغ البرز، فرزانه کمندی: آن روز، هفتم تیر بود؛ روزی که بهشتی و یارانش چونان پرنده های سبک بال  به سمت آسمان پر گشوده و به ملکوت پیوسته …
ادامه مطلب