آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

به گزارش خبرنگار روز داغ البرز - مجتبی عادل : حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع …
ادامه مطلب

شرایط فسخ اجاره نامه حق سرقفلی

به گزارش خبرنگار روز داغ البرز - مجتبی عادل : موضوع حق سرقفلی در بین مالکین و مستاجران موضوعی دلچسب و مطبوع است. چرا که مالک برای واگذاری سرقفلی اصولا مبلغ زیادی را دریافت می کند و این تفکر را دارد که همچنان مالک ملک خواهد بود. البته حقیقت هم هست. حال مستاجر نیز با این تفکر که با پرداخت مبلغی به مراتب خیلی پایین تر از خرید آن ملک، …
ادامه مطلب

شرایط اخذ پروانه زناشویی

به گزارش خبرنگار روز داغ البرز- مجتبی عادل : ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است و در صورتی که زنان تبعه ایران چه در خاک ایران یا در خارج از کشور بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند، موظفند اجازه مخصوص دولت ایران را اخذ کنند. برطبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه …
ادامه مطلب

مجازات تنبیه بدنی دانش آموزان

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: تنبیهات غیر مجاز عبارتند از تنبیه بدنی، اهانت و تعیین تکالیف درسی غیر متعارف که به لحاظ تنبیه دانش آموز صورت می‎ گیرد. طبق آئین نامه اجرایی مدارس مدیر مدرسه موظف است ممنوعیت تنبیه بدنی را به اطلاع کلیه همکاران خود برساند و نیز بیان کند که در صورت تخلف معلمان از این مقررات گزارش آن به اداره آموزش و پرورش ارائه خواهد …
ادامه مطلب

متلک انداختن جرم است تفریح نیست

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد 
ادامه مطلب

ملزومات حقوقی یک مشاور املاک

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل:  اموال منقول و غیرمنقول اموال منقول به اموالی گفته می‌شود که امکان انتقال آن‌ها وجود دارد؛ مانند خودرو. در مقابل اموال منقول، اموال غیرمنقول هستند که امکان جابه‌جایی آن‌ها وجود ندارد.  عین و منفعت به مالی که ماهیت مستقل دارد، عین می‌گویند. اما منفعت وابسته به مال دیگری است، اگر خانه و سکونت در آن را در اجاره‌نامه در نظر بگیریم. خانه عین …
ادامه مطلب

چگونه میتوان در خارج کشور کودکی را به فرزندخواندگی پذیرفت

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل:  اگر متقاضی پذیر‌ش فرزندخواندگی در خارج از کشور استان مدنظر خود را انتخاب نکند بهزیستی به‌صورت پیش‌فرض استان تهران را انتخاب می‌کند، بعد ازآن باید برای دریافت مدارک به مراجع مربوطه فرزند پذیری محل اقامت خود مراجعه کنید که پس‌ازآن به کنسولگری معرفی می شوند. کشور محل اقامت خانواده باید به‌صورت کتبی متعهد شود که تا پایان سن ۱۸ سالگی بر وضعیت کودک تحت …
ادامه مطلب

شرایط پذیرش فرزندخواندگی چگونه است؟

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: تمامی اتباع ایرانی مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور، براساس ماده ۵ و ۶قانون می‌توانند  ازسازمان بهزیستی کودکی را به فرزند خواندگی درخواست کنند، براساس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، این افراد می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی درخواست کنند: الف) زن و شوهری که پنج سال از …
ادامه مطلب

چگونه بعد از طلاق نام همسر از شناسنامه حذف می‌شود؟

پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: شرایط حذف نام همسر سابق از شناسنامه به‌موجب ماده ۳۳ قانون ثبت‌احوال، کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود، ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت: در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت …
ادامه مطلب

شرایط نگارش دادخواست چیست ؟

‌ پایگاه خبری روز داغ البرز_ مجتبی عادل: ماده 51- دادخواست باید به‌زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: ۱ - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان. ‌تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. ۲ - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. ۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر …
ادامه مطلب